Gasol

Gasol är en nyckelfaktor i en husbil. Gasolen gör att du kan laga mat, få varm luft i husbilen och duscha varmt och bekvämt. Det kan vara komplicerat i början och de flesta hyser stor respekt till denna gas, men den är inte farlig ifall du vet hur du ska hantera det.

Gasolflaskor är brandfarliga och genom att se över och kontrollera dem regelbundet, kan du undvika brand och explosion. Men den allra största faran är risken för koldioxidförgiftning. Det finns några viktiga huvudregler att följa och dessa är till för både din och andras säkerhet.

En viktig faktor att tänka på är att gasol är tyngre än luft. Därför kan gasen samlas och ligga kvar på låga punkter. Koncentrationen kan då vara så hög att gasen kan antändas. De vanligaste orsakerna till läckage är att husbilen är felaktigt byggd, eller att gasolen är felaktigt installerad. I värsta fall leds förbränningsgaserna inte ut – utan in i bilen.

Det är okej att ha gasolen på under bilens färd, ifall du vill vara på den allra säkraste sidan kan du givetvis stänga av gasolen eller köpa en krocksensor eller slangbrottsventil för att gasolflödet snabbt ska stängas av vid en olycka. En annan billig livsförsäkringsinvestering är att utrusta husbilen med både brandvarnare och gasolvarnare. Kontrollera att de fungerar och byt batteri eller apparatur om det behövs. Brandvarnare vet nog de flesta hur de fungerar – en inbyggd sensor känner av rök och varnar tidigt vid brand. En gasolvarnare ger på liknande sätt tidiga indikationer på att något är fel. På så vis har man tid att ingripa eller utrymma husbilen innan det är för sent.

Tänk på att det på vissa platser är förbjudet att medföra öppen eld. Detta gäller exempelvis på bensinstationer och färjor. Gasolapparater ska därför släckas innan tankning eller innan du kör ombord på en färja. Detta gäller även gasen i kylskåpet. Innan du kör ombord på en större färja bör du stänga huvudventilen till husbilens gasolanläggning.

I stort gäller det att använda ”sunt förnuft” vid all hantering av gasol. Följ säkerhetsråden och välj gasolflaskor av välkända märken så minimerar du riskerna. En husbilssemester är ju avsedd att vara till nöje och rekreation! Och bra  förberedelser gör det lättare att koppla av.