Vatten och gråvatten

De flesta husbilar har en färskvatten- och gråvatten tank på 100 liter vardera. På campingplatser finns oftast möjlighet av påfyllning av färskvattentanken och även tömning av gråvattentanken. Gråvattentanken töms gärna över brunnar. För att tömma gråvattentanken används en nyckel som finns i husbilen, nyckeln vrider du så att ventilvredet under husbilen vrids åt sidan. Tänk på att vrida tillbaka vredet så att gråvatten inte spills ut under färden.